Słysząc słowo spadek najczęściej mamy na myśli przyjęcie jakiejś części lub całości majątku osoby zmarłej. Ale czy zawsze przyjęcie spadku wiąże się z korzyścią majątkową?

Niestety nie zawsze. Osoby obdarzone spadkiem często mają do czynienia z sytuacją, w której zmarły był zadłużony. Czasami dochodzi również do sytuacji, gdzie nawet najbliższa rodzina nie wiedziała o wszystkich jego zobowiązaniach a przykre informacje o zadłużeniu wychodzą na światło dzienne dopiero po jego śmierci.

Co spadkobierca może zrobić z przypadającym mu spadkiem?

Warto w tym miejscu zaznaczyć moment nabycia spadku. Zgodnie z artykułem 925 kodeksu cywilnego nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku. Jednak artykuł ten nie daje nam pełnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie czy nabycie spadku jest definitywne. W tej sytuacji, z pomocą przychodzi tu treść artykułu 1012 kodeksu cywilnego. Według tego artykułu spadkobierca może postąpić ze spadkiem na trzy różne sposoby:

  • przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi – przyjęcie proste
  • przyjąć ograniczeniem odpowiedzialności za długi – przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucić spadek

Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) – przy tak wybranym rozwiązaniu spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Co bardzo istotne spadkobierca odpowiada za długi spadkowe zarówno majątkiem spadkowym jak i własnym. W takim przypadku możliwa jest zatem sytuacja, że długi, które pozostawił spadkodawca przewyższą pozostawiony majątek.

Przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi – przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – taka sytuacja jest bardziej korzystna dla spadkobiorcy, ponieważ ponosi on odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

W praktyce oznacza to, że spadkobiorca jest ograniczony kwotowo co do odpowiedzialności za długi.

Odrzucenie spadku – w takiej sytuacji spadkobierca jest traktowana jakby nie dożył do chwili otwarcia spadku

Powiązane artykuły

Indywidualna bezpłatna konsultacja