Przykładowa sytuacja kredytobiorcy posiadającego kredyt we frankach, który od ponad 16 lat uczciwie spłaca zobowiązanie.

W styczniu 2008 roku bank wypłacił kredytobiorcy w ramach kredytu we frankach kwotę około 140 000 PLN. Według zastosowanego przez bank kursu, stanowiło to równowartość około 65 000 CHF.

Kredytobiorca uczciwie spłacał swój kredyt we frankach przez ponad 16 lat. Po tym okresie, w lipcu 2022 roku po wystąpieniu przez kredytobiorcę o historię spłat kredytu, dowiaduje się on, że bank żąda od niego do spłaty jeszcze około 43 500 franków szwajcarskich. Według tabeli kursów średnich walut obcych z dnia 19.07.2022r. opublikowanej przez Narodowy Bank Polski 1 CHF stanowił 4,8036 PLN. Po przeliczeniu kwota kapitału pozostałego do spłaty w ramach kredytu walutowego stanowi to około 209 000 zł. Jest to oczywiście kwota samego kapitału, do której bank dolicza w każdej spłacie odsetki od kapitału. Różnica ta wynika oczywiście z różnicy kursów walutowych.  W styczniu 2008 roku kurs franka oscylował w okolicach 1 CHF = 2,20 – 2,30 PLN. W lipcu 2022 roku za jednego franka szwajcarskiego trzeba już zapłacić około 4,80 złotych.

Podsumowując po 16 latach uczciwej spłaty kredytu frankowego klient jest winny o około 70 000 PLN więcej kapitału, niż w dniu podpisania umowy.

Istotną sprawą jest jeszcze kwota, którą kredytobiorca wpłacił do Banku w ramach trwania umowy.  W tym konkretnym przypadku kwota ta wynosiła około 110 000 PLN.

Jak widać w powyższym przykładzie, niezmiernie trudno jest spłacić zadłużenie wynikające z kredytu frankowego. W wielu przypadkach, pomimo wielu lat spłacania swojego zobowiązania kwota kapitału, której domaga się bank, po przeliczeniu na złotówki stanowi kwotę większą niż w dniu podpisania umowy kredytu frankowego. Na ten moment najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy frankowego jest skierowanie sprawy na drogę sądową i unieważnienie umowy kredytowej.

Powiązane artykuły

Indywidualna bezpłatna konsultacja