Indywidualna bezpłatna konsultacja

Składając pozew o ustalenie nieważności / nieważność umowy kredytu możesz uzyskać zdecydowanie więcej niż podpisując ugodę z bankiem.

Zrób pierwszy krok

Uzupełnij formularz, zadzwoń lub napisz do nas wiadomość email.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie są szanse na ustalenie nieważności/nieważność Twojej umowy kredytu. Po indywidualnym rozpatrzeniu Twojej sytuacji powiemy Ci, jakie roszczenia są dla Ciebie w naszej opinii najkorzystniejsze oraz przedstawimy Ci możliwy plan działania, ewentualne koszta i przede wszystkim, co zyskujesz składając pozew. Tym samym ocenisz sam, czy proces będzie dla Ciebie opłacalny. Konsultacja z nami jest bezpłatna, dlatego warto sprawdzić, czy nas polubisz i czy nasza praca będzie dla Ciebie tym czego szukasz.

Jakie są szanse na wygraną z bankiem i unieważnienie kredytu frankowego?

Polskie orzecznictwo opierające się na przepisach europejskich jest obecnie bardzo korzystne dla konsumentów, w tym kredytobiorców (głownie dla kredyt frankowy). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie już opowiedział się za szczególną ochroną konsumenta, który jest stroną słabszą w stosunku do przedsiębiorcy (banku). TSUE wciąż wydaje nowe orzeczenia, za każdym razem podkreślając istotę znaczenia nierównowagi kontraktowej. To na banku jako przedsiębiorcy ciążył szereg obowiązków informacyjnych względem konsumenta, kredytobiorcy frankowego, które jak dziś wiemy nie zostały dopełnione. Poinformowanie konsumenta, iż w umowie np. kredytu frankowego występuje ryzyko kursowe nie jest wystarczającym spełnieniem informacji, co też to ryzyko kursowe oznacza dla kredytobiorcy w przyszłości. W Polsce nie ma systemu precedensowego, dlatego każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Niemniej doświadczenia pokazują nam, iż polskie sądy prawie, że jednoznacznie również opowiadają się za konsumentem (głównie kredyt we frankach) dostrzegając nierówność w umowach kredytowych w szczególności fakt, iż całe ryzyko zwiększenia kosztów umowy kredytu we frankach przypada jedynie dla kredytobiorcy. Pomimo tak korzystnej linii orzeczniczej prosimy, aby pamiętać, iż żadna kancelaria nie może obiecać Państwu wygranej sprawy, nawet jeśli na dzień Państwa zainteresowania posiada (tak, jak my) same korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych. Nie jest to zapewnieniem wygranego procesu. Na wygraną składa się wiele elementów.  Te które są zależne od nas – to przede wszystkim nadanie indywidualnego wymiaru dla sprawy. Nie jesteśmy w stanie tego dokonać bez Państwa pomocy, dlatego podczas całej naszej współpracy pozostajemy z Państwem w bezpośrednim kontakcie.

Krok po kroku

Jak doprowadzić do unieważnienia umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich?

Analiza umowy

Wyślij nam umowę kredytową wraz z podpisanymi aneksami.

Umowa z kancelarią

Ustal warunki na jakich będziemy Cię reprezentować w sądzie.

Proces sądowy

Poprowadzimy Twoją sprawę od początku do końca.

Rozliczenie z bankiem

Przypilnujemy aby bank wypłacił Ci Twoje pieniądze.

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem?

W naszej opinii nie. W propozycjach ugody, które do tej pory przeanalizowaliśmy, banki proponowały kredytobiorcom frankowym zazwyczaj jedynie przeliczenie kapitału POZOSTAŁEGO do spłaty po kursie franka niższym niż obecnie obowiązujący na rynku. Nie są brane pod uwagę wieloletnie wpłacone do banku raty kapitałowo-odsetkowe. Kurs jest zazwyczaj znacząco wyższy niż ten, po którym został udzielony kredyt we frankach.

Sądowa wygrana dla umów kredytów zawartych we frankach, jest zawsze najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Żadna ugoda nie jest w stanie zapewnić takiej rekompensaty, jak korzystny wyrok sądowy. Ugoda stosowana na masową skale przez banki ma na celu szybkie wyciszenie sprawy i doprowadzenie do sytuacji, w jakiej Państwo jako kredytobiorcy frankowi godzicie się z oświadczeniem banku, iż mimo licznych unieważnień umów kredytów frankowych wolicie Państwo podjąć natychmiastowe zamknięcie sprawy, co w rzeczywistości jest nawiązaniem nowej umowy kredytowej opartej o WIBOR. Oczywiście nie odzyskacie Państwo pełnej kwoty wpłaconych środków, jaką otrzymalibyście przy unieważnieniu umowy frankowej.

Uważamy, iż ugody są proponowane Państwu z uwagi na przeważający procent wygranych spraw. Świadczy to o tym, iż bank z góry zakłada swoją przegraną w procesie z kredytobiorcą frankowym.

Podkreślamy także, iż każda ugoda w sprawie kredytu we frankach podlega indywidualnemu rozpatrzeniu – zapraszamy Państwa do dosłania nam propozycji ugody celem wspólnego jej opracowania. Uczestniczyliśmy już w wielu negocjacjach bankowych, dzięki czemu nasi Klienci otrzymali lepsze warunki współpracy.

Lata doświadczenia

7+

Klienci frankowi, którzy nam zaufali

200+

Zaufały nam setki klientów.

Czym jest kredyt frankowy?

Kredyty frankowy, o którym zrobiło się głośno przez ostatnie lata w mediach, to  inaczej mówiąc kredyt pseudowalutowy.

W umowie kredytowej została przedstawiona kwota udzielonego kredytu w walucie PLN, wypłaty transz nastąpiły także w walucie PLN, a mimo to bank zastosował przelicznik spłat po rzekomym kursie CHF, w dodatku kursie, jaki sam ustanowił wewnętrznie w banku, zakazując tym samym znacznej większości kredytobiorców możliwość zakupu CHF poza bankiem – taki rodzaj kredytu określany jest, jako „kredyt indeksowany do waluty CHF”. Istniała także możliwość zapisu w umowie kredytowej, iż wartość kapitału stanowi kwotę w CHF, jaka jednak została wypłacona w PLN – jest to rodzaj kredytu określany, jako „kredyt denominowany”.

W obu przypadkach nieuczciwość banku polega na prostym wniosku, iż jeśli kredyt miałby być kredytem walutowym, w tym wypadku kredytem w walucie CHF – to dlaczego bank nie wypłacił Państwu kapitału w wartości CHF? Kredyty zostały wypłacone w walucie PLN niezależnie od tego, jak bank dokonał zapisu waluty wartości kapitału w umówię kredytowej. Spłaty także w większości następowały w walucie PLN. Dlaczego więc Państwa kredyt miałby dalej funkcjonować, jako kredyt w CHF, skoro takim kredytem w rzeczywistości nie jest i nigdy nie był?

Lata w których udzielano kredytów we frankach.

Kredyty walutowe w tym kredyty frankowe w znacznej większości były udzielane w latach 2008-2009. Co nie oznacza, iż kredyty podpisane w latach wcześniejszych, czy też w latach późniejszych nie mają szans powodzenia na unieważnienie. Dla każdej umowy kredytowej konieczna jest indywidualna opinia. Mimo, iż bank stosował wzorce umowne nie oznacza to, iż nie zostały mimo wszystko naniesione indywidualne zmiany, jakie mogą komplikować dochodzenie roszczenia.

Podstawy unieważnienia kredytu frankowego.

Przy kredycie indeksowanym wartość kapitału została przedstawiona w walucie PLN, Bank wypłacał więc kapitał w walucie PLN, w kwocie jaką chciał kredytobiorca. Zobowiązanie spłaty zostało jednak wyrażone walucie CHF, i tak też były regulowany spłaty rat kredytu, z zaznaczeniem, iż kredytobiorca dokonywał spłat w PLN wedle kursu obowiązującego w tabelach kursowych danego banku.

Przy kredycie denominowanym wartość kapitału została przedstawiona w walucie CHF, a następnie wypłacana w walucie PLN z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF, jaki był mniej korzystny dla kredytobiorcy. W rzeczywistości kredytobiorca otrzymywał kwotę kapitału w większej wartości, niż rzeczywiście potrzebował, co powodowało jego większe zadłużenie wobec banku.

Kredyt frankowy a klauzule abuzywne.

Klauzulami abuzywnymi nazywamy regulowane przepisami kodeksu cywilnego niedozwolone postanowienia umowne.

Jeżeli konsument nie uzgadniał indywidualnie takich postanowień i nie miał na nie żadnego wpływu przy zawieraniu umowy z bankiem to takie postanowienia nie wiążą go, jeśli są sprzeczne z obowiązującymi dobrymi zwyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta.

W umowach kredytów frankowych prawie zawsze występują klauzule abuzywne a dotyczą one w głównej mierze przeliczeń kursów walut dla kredytów hipotecznych.

Kredyt frankowy a TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wszystkich wyrokach jakie do tej pory wydał w sprawie kredytów frankowych stanął po stronie kredytobiorców frankowych. Sędziowie TSUE w głównej mierze biorą pod uwagę potrzebę ochrony konsumenta przed przedsiębiorstwem jakim jest bank. Wyroki TSUE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych w Unii Europejskiej.

Czy wakacje kredytowe obowiązują również kredyt frankowy?

Niestety wakacje kredytowe, na ten moment nie są dostępne, gdy mamy kredyt frankowy. W ustawie o pomocy kredytobiorcom, w artykule 73 znalazł się następujący zapis:

„Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.”

Przy takim zapisie obecnym w ustawie, w latach 2022 i 2023 banki nie będą przyjmowały wniosków o wakacje kredytowe od kredytobiorców frankowych.

Inne nasze specjalizacje.

Zobacz wszystkie specjalizacje

Obsługa przedsiębiorstw

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw.

Odszkodowania

Miałeś wypadek? Twoje odszkodowanie mogło zostać zaniżone.

Prawo rodzinne

Pomagamy w trudnych sytuacjach, zachowując przy tym niezbędne wyczucie.