Kolejne unieważnienie.

Z radością pragniemy poinformować, że w dniu 10 grudnia 2021 uzyskaliśmy kolejne unieważnienie umowy kredytowej. Kolejny kredyt frankowy przestał być kulą u nogi dla naszej klientki.  Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny zasądził na rzecz powódki kwotę 144 523,84 zł wraz z odsetkami oraz ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z zawartej umowy kredytu frankowego.

W ocenie sądu postanowienia umowy przyznają wyłącznie jednej ze stron umowy frankowej możliwość całkowicie dowolnego i nieograniczonego modyfikowania wysokości świadczenia.
Umowa kredytu frankowego została uznana za sprzeczną z artykułem 353 kc określającym granicę swobody umów.

Co więcej, w ocenie sądu, odsyłanie do Tabel Kursowych Banku jest sprzeczne z ustawą i prowadzi do upadku całego mechanizmu indeksacji. Bez tego odesłania nie byłoby możliwe ustalenia wysokości świadczeń stron Umowy kredytu frankowego.

Rozstrzygnięcie w tej sprawie udało nam się osiągnąć wyjątkowo szybko. Pozew naszej klientki złożyliśmy 8 marca 2021 roku natomiast wyrok w pierwszej instancji otrzymaliśmy już po 9 miesiącach.

W tej sprawie otrzymaliśmy również zabezpieczenie zgłoszonego w pozwie roszczenia. Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania przez powoda comiesięcznych spłat rat kredytu frankowego.

Sytuacja kredytobiorcy

W tym konkretnym przypadku nasza klientka podpisała umowę kredytu frankowego w 2008 roku. Pierwotnie stroną umowy był jeszcze  Kredyt Bank S.A natomiast aktualnym następcą prawnym jest pozwany czyli Santander Bank Polska S.A.

Kwota kapitału pożyczona przez powódkę w ramach kredytu frankowego wynosiła 100 000 zł. Według banku stanowiło to równowartość 49 852,93 CHF.

Przez ponad 13 lat nasza klientka wpłaciła do banku kwotę 144 523,84 złotych. Kwota kapitału, której Bank żądał do spłaty wynosiła według Banku 15 318,3 CHF. Po kursie z dnia wniesienia pozwu tj. 1 CHF = 4,1416 wynosiło to 63 442,27 zł samego kapitału. Oczywiście spłacając kredyt frankowy bank w comiesięcznej spłacie, oprócz części kapitałowej doliczałby również odsetki.

Jak pokazuje powyższy przykład, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć o sprawiedliwość w sądzie. Jak pokazują liczne wyroki kredyty frankowe mają wady prawne i klauzule abuzywne. Sądy w zdecydowanej większości rozstrzygają sprawy po myśli kredytobiorców.

 

Powiązane artykuły

Indywidualna konsultacja