Uzyskaliśmy nieprawomocny wyrok w sprawie frankowej przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Piotr Bednarczyk po rozpoznaniu w dniu 25 października 2021 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Ponad to zasądził na rzecz powódki od pozwanego kwotę ponad 76 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami oraz nakazał powódce zwrócić kwotę pożyczonego kapitału tj. 85 tys. złotych.


Pełna treść wyroku tutaj

Inne nasze wyroki sądowe:

Powiązane artykuły

Indywidualna konsultacja